TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

27 Tôn Thất Tùng - Phường 8 - TP. Đà Lạt

Fax: (0263) 3554 966

Hotline: 0911 66 20 22, 0981 30 91 90