Sau Đại học

Ngày đăng 31/01/2023 | Lượt xem: 4549

Các ngành đào tạo Sau Đại học tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Trường Đại học Yersin Đà Lạt là trường đại học đa ngành, với hệ đào tạo đa dạng. Đào tạo Sau đại học là một trong những trọng tâm của Trường có cùng với sự phát triển của nhà trường, đào tạo Sau đại học đã ngày càng phát triển về chất lượng, khẳng định ưu thế vượt trội về chương trình đào tạo, chính sách hấp dẫn, cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị hiện đại đội ngũ giảng viên được đào tạo trình độ cao, có chuyên môn cao và uy tín khoa học.

Học viên Sau đại học của Trường Đại học Yersin Đà Lạt đã và đang đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong quản lý và chuyên môn của các doanh nghiệp trọng điểm, là lực lượng rất lớn đóng góp vào sự phát triển của lĩnh vực kinh tế. Có thể nói, Trường Đại học Yersin Đà Lạt chính là điểm tựa và nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên sâu cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

TT NGÀNH HỌC MÃ NGÀNH CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO
1

THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ

> Xem thêm
8310110 60 tín chỉ (1,5 - 2 năm)

 

MỌI THÔNG TIN VUI LÒNG LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

Phòng Tuyển sinh & Truyền thông

27 Tôn Thất Tùng, phường 8, TP. Đà Lạt

Hotline: 0911 66 20 22 / 0822 75 05 75

Website: http://www.yersin.edu.vn

Email: tuyensinh@yersin.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/YersinUniversity

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT