Sau Đại học

Ngày đăng 31/01/2023 | Lượt xem: 2711

Các ngành đào tạo Sau Đại học tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Đào tạo Sau đại học là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Trường Đại học Yersin Đà Lạt. Cùng với sự phát triển của nhà trường, đào tạo Sau đại học đã ngày càng phát triển về chất lượng, khẳng định ưu thế vượt trội về chương trình đào tạo, chính sách hấp dẫn, cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị hiện đại.

Đặc biệt, các học viên Sau đại học của Trường Đại học Yersin Đà Lạt đã và đang đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong quản lý và chuyên môn của các doanh nghiệp trọng điểm, là lực lượng rất lớn đóng góp vào sự phát triển của lĩnh vực kinh tế.

Có thể nói, Trường Đại học Yersin Đà Lạt chính là điểm tựa và nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên sâu cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

TT NGÀNH HỌC MÃ NGÀNH CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO
1

THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ

> Xem thêm
8310110 60 tín chỉ (1,5 - 2 năm)

 

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ:

PHÒNG TUYỂN SINH VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

27 Tôn Thất Tùng, phường 8, Tp. Đà Lạt

Website: http://www.yersin.edu.vn

Facebook: http://www.facebook.com/YersinUniversity

Email: tuyensinh@yersin.edu.vn

Hotline: 0911 66 20 22 - 0981 30 91 90 - 0822 75 05 75