Văn bằng 2

Ngày đăng 31/01/2023 | Lượt xem: 2149

Các ngành đào tạo Văn bằng 2 tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt

ĐÀO TẠO VĂN BẰNG 2

Với mục tiêu đào tạo theo định hướng ứng dụng, trở thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, Trường Đại học Yersin Đà Lạt không ngừng cải thiện chất lượng giáo dục, mở rộng các hệ đào tạo và ngành học mới, trong đó Hệ đào tạo văn bằng 2 cũng được chú trọng đẩy mạnh.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ có cơ hội chuyển đổi nghề nghiệp, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và nâng cao tính thích ứng của nguồn nhân lực trước đòi hỏi ngày càng tăng của xã hội. Đặc biệt, khi học Hệ văn bằng 2 tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt, sinh viên được trang bị một trình độ vững chắc để có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu ở bậc học cao hơn.

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

TT NGÀNH HỌC MÃ NGÀNH CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO
1

NGÔN NGỮ ANH

> Xem thêm

7220201 80 tín chỉ (2 năm)

 

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ:

PHÒNG TUYỂN SINH VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

27 Tôn Thất Tùng, phường 8, Tp. Đà Lạt

Website: http://www.yersin.edu.vn

Facebook: http://www.facebook.com/YersinUniversity

Email: tuyensinh@yersin.edu.vn

Hotline: 0911 66 20 22 - 0981 30 91 90 - 0822 75 05 75